سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
فرمانداری بستان آباد و شبستر 
بخشدار 
1364/07/02 
1369/07/01 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد منطقه دو شمال غرب کشور 
مدیر گروه معارف 
1375/07/03 
1385/07/01 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آراداسلامی تبریز  
مدیرگروه معارف اسلامی - به مدت 8سال 
 
 
اجرائی وآموزشی 
همکاری 
منطقه 13دانشگاه آزاداسلامی (استان آذربایجان شرقی) 
عضو کمیته انتصابات 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی - انسانی دانشگاه تبریز(سه علامه) 
عضوگروه فقه وحقوق 
 
 
تحقیق /داوری مقالات /بررسی موضوعات  
همکاری 
حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی  
مصاحبه گر 
 
 
مصاحبه با متقاضیان تدریس در حوزه 
همکاری 
دانشگاه آراداسلامی تبریز  
عضو اصلی ستاد اقامه نماز/معونت فرهنگی 
 
 
سیاستگزاری 
همکاری 
مراکزتربیت معلم استان 
مدیرگروه معارف اسلامی - به مدت 6سال 
 
 
اجرائی وآموزشی 
همکاری 
باشگاه پژوهشگران جوان تبریز 
داور-درهمایش محمد(ص)نگین آفرینش 
 
 
همکاری درکمیته علمی برای داوری مقال 
همکاری 
دانشگاه آراداسلامی منطقه 
مدیرشورای گروههای معارف اسلامی- به مدت 15 
 
 
اجائی وآموزشی 
همکاری 
دادگستری تبریز 
تدریس درکلاسهای کارآموزان قضائی ومشاران حقوقی 
 
 
تدریس وهمکاری بااداره آموزش وتحقیقا 
همکاری 
دانشگاه آراداسلامی تبریز  
مدیرگروه معارف اسلامی /نمونه کشوری 
 
 
اجرائی وآموزشی 
همکاری 
دادگستری تبریز 
رئیس شعبه165شورای حل اختلاف ایثارگران وخانواده عزیزشهدا 
 
ادامه دارد 
رسیدگی به مسائل حقوقی ازسال84ادامه  
همکاری 
نهادنمایندگی 
مدیرشورای گروههای معارف اسلامی-  
 
 
درسال83مدیربرگزیده کشوری شدم 
همکاری 
دانشگاه آزاداسلامی- منطقه 13 
مشاور رئیس منطقه درامورفرهنگی  
 
 
امور فرهنگی واحدهای دانشگاهها 
همکاری 
‎حوزه علمیه استان آذربایجان شرقی خواهران سطح 3 
‎مصاحبه گر  
 
 
‎مصاحبه با قبول شدگان در حوزه 
همکاری 
سپاه پاسدارن - لشگرعاشورا 
مدرس 
 
 
پرسش وپاسخ مسائل فقهی وحقوقی 
تدریس 
دانشکده حقوق واحد تبریز 
مدرس 
1370/07/02 
 
متون فقه - اصول فقه - قواعدفقه 
تدریس 
حوزه علمیه الزهراء -تبریز 
مدرس 
 
ادامه دارد 
ارث ووصیت- نکاح وطلاق (فعلا) 
تدریس 
علوم وتحقیقات تبریز 
مدرس 
 
 
متون فقه  
تدریس 
دانشگاه آزاداسلامی تبریز 
مدرس 
 
 
مدنی8 ومدنی5