مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مصطفی
نام خانوادگی:صدیق جانبهان
پست الکترونیک:M_S_janbahan@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق

زندگی نامه

آقای مصطفی صدیق جانبهان مشهور به صدیق در سال 1331 در شهرستان بستان آباد در خانواده ای آگاه به مسائل مذهبی، دوستدار خاندان نبوت و امامت دیده به جهان گشود پس از سپری کردن تحصیلات ابتدائی به خاطر عشق وافر، تشویق پدر در سال 1355، سالی که نهایت ظلم از طرف حکومت خاندان پهلوی بر مردم و روحانیت روا می‌شد و شدیدا حوزه علمیه را تحت نظر و کنترل داشتند و از سویی دیگر جو اختناق و ترس را حاکم کرده بودند وارد حوزه علمیه گردید . از محضر بزرگان حوزه علمیه چون آیت الله پایانی ، موسوی تبریزی، بنی فضل بهره های علمی ، اخلاقی برد، در کنار تحصیل به تدریس در دانشگاههای مختلف کشور پرداخت و در کنار تدریس هیچ وقت از تبلیغ معارف ناب الهی ، اسلامی و شیعی غافل نبود و در این زمینه تلاشهای فراوانی به انجام رساند.درسال1364به عنوان بخشداربستان آبادانتخاب شده وبعداز2سال بخشدارشبسترشده ودرسال 1375به عنوان مديرشوراي گروههاي معارف اسلامي منطقه شمال غرب كشورانتخاب شدندودرسال1383به عنوان مديرنمونه كشوري ازسوي نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي كشورانتخاب شدند