بررسی راهکارهای پیش گیری از وقوع جرم
46 بازدید
محل نشر: همایش دادگستری استان آ-ش سال 1383ومجله سه علامه شماره 9- 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی