مبانی فقهی وحقوقی وجه التزام وخسارت درقراردادها
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاداسلامی واحدتبریز
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام حسن پوراکبر