بررسی آراء صاحب جواهروآیه الله خوئی درباب حدودوتطبیق آن با قانون مجازات اسلامی
57 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: آزاداسلامی تبریز
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام حسن اکبرزاده