بررسی احکام تعددقاتل ومقتول درفقه امامیه وحقوق ایران
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: آزاداسلامی تبریز
نام استاد/نام دانشجو : بهاالدین نادری